Nhảy đến nội dung
cover image

Thay đổi là có thể,

và nó đến từ

sức mạnh trong

con người

Chúng ta là ai

ActionAid International là một tổ chức quốc tế chống đói nghèo làm việc tại hơn 40 quốc gia, sát cánh cùng người nghèo để chấm dứt đói nghèo và bất công. ActionAid Vietnam đã hoạt động tại Việt Nam được 25 năm với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị.

Our areas of work

Climate

Emergencies

The number of complex and protracted emergencies is increasing. As a result, more people than ever are vulnerable and need humanitarian support.
Read more
Read more
Climate

Land and climate

The climate crisis is destroying lives and livelihoods across the world. People living in poverty – especially women – are most affected. This needs to change.
Read more
Read more
Women in garment sector

Politics and Economics

Representative and inclusive democracies and equal societies are important for a just world, but civic space is shrinking and regressive taxation is keeping people in poverty.
Read more
Read more
Woman bicycle

Women

Women, who pay the highest price of unjust policies and patriarchal societies, must play a key role in order to bring about social change.
Read more
Read more
Online Rally Poster
News

Join hands for actions toward Tax Justice amidst the COVID – 19 crisis

Read more
Áp phích của sự kiện "Chuỗi ngày hành động toàn cầu hướng tới công bằng thuế trong cuộc khủng hoảng COVID-19"
News

Chung tay hành động hướng tới công bằng thuế trong khủng hoảng COVID - 19

Read more
DISCUSSION ON SEXUAL HARASSMENT PREVENTION IN SCHOOL
News

DISCUSSION ON SEXUAL HARASSMENT PREVENTION IN SCHOOL

Read more
TỌA ĐÀM VỀ NGĂN NGỪA QUẤY RỐI TÌNH DỤC HỌC ĐƯỜNG
News

TỌA ĐÀM VỀ NGĂN NGỪA QUẤY RỐI TÌNH DỤC HỌC ĐƯỜNG

Read more
Today is the World Humanitarian Day 2020
News

Today is the World Humanitarian Day 2020

Read more
Xây dựng môi trường học tập an toàn cho trẻ em
News

Trường học KHÔNG an toàn!

Read more
Online Rally Poster
News

Join hands for actions toward Tax Justice amidst the COVID – 19 crisis

Read more
Áp phích của sự kiện "Chuỗi ngày hành động toàn cầu hướng tới công bằng thuế trong cuộc khủng hoảng COVID-19"
News

Chung tay hành động hướng tới công bằng thuế trong khủng hoảng COVID - 19

Read more
DISCUSSION ON SEXUAL HARASSMENT PREVENTION IN SCHOOL
News

DISCUSSION ON SEXUAL HARASSMENT PREVENTION IN SCHOOL

Read more
TỌA ĐÀM VỀ NGĂN NGỪA QUẤY RỐI TÌNH DỤC HỌC ĐƯỜNG
News

TỌA ĐÀM VỀ NGĂN NGỪA QUẤY RỐI TÌNH DỤC HỌC ĐƯỜNG

Read more
Today is the World Humanitarian Day 2020
News

Today is the World Humanitarian Day 2020

Read more
Xây dựng môi trường học tập an toàn cho trẻ em
News

Trường học KHÔNG an toàn!

Read more
Infographic phòng chống COVID-19
Publication

Cùng hành động vượt qua COVID-19

Read more
PFG
Publication

People's Participation in Forest Governance and Poverty Alleviation Program

Read more
Monthly Update 7/2019
Publication

Monthly Updates – (July) 2019

Read more
Monthly Update 6/2019
Publication

Monthly Updates – (June) 2019

Read more
Public expenditure on education, healthcare and transportation in selected province in Vietnam: Some findings and recommendations
Publication

Public Expenditure on Education, healthcare, and transportation in selected provinces in Vietnam

Read more
Monthly Update 5/2019
Publication

Monthly Updates – (May) 2019

Read more