Nhảy đến nội dung
Infographic phòng chống COVID-19

Cùng hành động vượt qua COVID-19

Downloads

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam đã xây dựng 1 bộ tài liệu đồ họa thông tin về phòng tránh Covid 19 được minh họa bằng 5 ngôn ngữ dân tộc thiểu số (Mông, Tày, Khme, Ê Đê, Dao) và tiếng Việt. Bộ tài liệu này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số về phòng tránh dịch.

Anh chị và các bạn ơi! Hãy cùng hành động vượt qua Covid-19 bằng cách chia sẻ các thông tin này đến gia đình, người thân, đối tác và mọi người nhé!