Nhảy đến nội dung
Opinion /

Bão lũ qua đi, tác động của biến đổi khí hậu vẫn còn đó

Tháng 2/2021, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội (AFV) đã có chuyến nghiệm thu các công trình hỗ trợ xây sửa tại bốn trường học và cấp phát

Opinion

VND26 trillion Support Package: Right person, Right procedure

More than a year ago, when the COVID-19 pandemic has turned the world upside down, Vietnam decided to release VND62,000 billion (nearly USD3 billion) to support specific groups of people and

Opinion

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ - Đúng và trúng?

Hơn một năm trước, khi đại dịch COVID-19 gây xáo trộn toàn thế giới, Việt Nam đã quyết định dành 62.000 tỷ đồng (gần 3 tỷ đô la Mỹ) hỗ trợ các nhóm người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề do