Nhảy đến nội dung

News

News /

ActionAid encourages gender-responsive reproductive healthcare services

On 3 July 2019, in Da Lat, Lam Dong province, a Consultation Workshop on the project "Civil society-led promotion of reproductive healthcare services project" conducted by ActionAid Vietnam with the

News /

Binh Tan 'Local Activist Group Against Sexual Harassment' trained in video story telling

In June 2019, Local Rights Program in Binh Tan district, Ho Chi Minh city, Conducting a training course on "Video story telling" with participation of 10 core members of Local Activists Groups Against

Tra Vinh residents trained to audit water services

From 1st to 6th July 2019, ActionAid Vietnam, the Management Board of Support Program for Tra Vinh Development and People's Committee of Tra Vinh City hosted the training course for communities on

Cao Bang residents trained in the prevention of human trafficking

On 8th July 2019, "Building a safe community, preventing trafficking against women and children" was held in Thong Nong district, Cao Bang province. The activity involved more than 400 people, women

ActionAid Vietnam attends 26th round of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in Australia

The 26th round of Regional Comprehensive Economic Partnership (#RCEP) negotiation was taken place in Melbourne, Australia from 28th June to 3rd July 2019. All 10 ASEAN member states and their partners

ActionAid Vietnam attends 10th anniversary of Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia

On May 13, 2019, representatives of ActionAid Vietnam attended a conference celebrating the 10th anniversary of Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia with the theme "Achievements & future prospects"

ActionAid Vietnam supports Children's Forum in Thong Nong district to promote safe, healthy life for children

In April 2019, "Children's Forum - For a safe, healthy life for children” was held in Thong Nong district. The activity took place over a 6 days with more than 900 students from primary and secondary

News /

Tập huấn về “Cách tiếp cận dự trên quyền con người (HRBA) và Quyền phụ nữ”

Từ ngày 18 – 20 tháng 3 năm 2019, văn phòng tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) đã tổ chức buổi tập huấn về “Cách tiếp cận dự trên quyền con người (HRBA) và Quyền phụ nữ”. Buổi tập huấn dưới sự hướng dẫn

News /

Lễ phát động năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em

Sáng ngày 06/03/2019, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Lễ phát động năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với sự tham gia của các Đại sứ quán, Viện Nghiên cứu và các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc

Chương trình Tình nguyện tăng cường Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày 27/02/2019 tại Trường Mầm non Cẩm Tú (Quận Bình Tân, TP. HCM) đã diễn ra Chương trình Tình nguyện với sự tham gia của 36 tình nguyện viên của Tập đoàn KYOWON và Tổ chức ChildFund Hàn Quốc cùng