Nhảy đến nội dung

ActionAid provides psychological and legal advice to garment workers on sexual harassment

Topic Talk to provide psychological support and legal advice to victims of sexual harassment were conducted for garment workers

Continuing activities on raising awareness on sexual harassment, in June 2019, two Topic Talk to provide psychological support and legal advice to victims of sexual harassment were conducted for 120 garment workers in Jasan factory, Hai Phong and 50 workers in Molax Vina factory, Ho Chi Minh city.

This activity serves as a group counselling session that provides psychological support and legal advice to victims of sexual harassment and is conducted with the support from consultants with expertise in psychology and representatives from the Law Association in Hai Phong and Ho Chi Minh city. During the Topic Talk, workers were enhanced their knowledge and awareness on sexual harassment, legal framework and mechanism to protect victims of sexual harassment at their workplaces including legal and psychological support, Reliable Address and LAGASH members. This activity is under the project framework "Initiative to End Gender-Based Violence in the Garment Industry" funded by the Global Fund for Women and carried out by a coalition of organization and government institutions including ActionAid Vietnam, the Department of Gender Equality - Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs, Vietnam Lawyers Association, People's Committee of Binh Tan district - Ho Chi Minh city and Labor Federation of Hai Phong city.


Tiếp nối các hoạt động nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục, trong tháng 6 năm 2019, hai cuộc Thảo luận trực tiếp hỗ trợ tâm lý và tư vấn pháp lý cho nạn nhân bị quấy rối tình dục đã được tổ chức cho 120 công nhân may mặc tại nhà máy Jasan, Hải Phòng và 50 công nhân tại nhà máy Molax Vina, thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ tâm lý và pháp lý cho các nạn nhân bị quấy rối tình dục do các tư vấn, chuyên viên về tâm lý và đại diện của đoàn luật sư hai thành phố Hải Phòng và Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Qua buổi Thảo luận, các công nhân được chia sẻ các kiến thức và hiểu biết về quấy rối tình dục, khung pháp lý và cơ chế bảo vệ nạn nhân quấy rối tình dục tại nơi làm việc thông qua hỗ trợ tư vấn pháp lý và tâm lý, Địa chỉ tin cậy và nhóm Hành động phòng chống quấy rối tình dục LAGASH. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới trong ngày may mặc" được thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ Global Fund for Women và sự phối hợp của ActionAid Vietnam cùng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân - thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.