Nhảy đến nội dung

ActionAid Vietnam supports Children's Forum in Thong Nong district to promote safe, healthy life for children

Children's Forum - For a safe, healthy life for children

In April 2019, "Children's Forum - For a safe, healthy life for children” was held in Thong Nong district. The activity took place over a 6 days with more than 900 students from primary and secondary schools in Vi Quang, Luong Thong, Binh Lang, Can Yen, Can Nong and Ngoc Dong communes. At the forum, the main issues discussed included: Prevention of violence, kidnapping children via online platforms, children addicted to games and other social networking sites, prevention of child abuse online. Through discussions at the forum, the students were equipped with basic knowledge in identifying and responding to bad behaviors that appeared on social networks and methods of screening information to avoid being harmed both mentally and physically.

The Management Board of Supporting Program for Development in Thong Nong district, Cao Bang province coordinated with Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs, the Women's Union of Thong Nong district to organize the operation. The activities were technically and financially supported by ActionAid Vietnam.


Trong tháng 4/2019, Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng kết hợp với phòng LĐTB&XH, Hội LHPN huyện Thông Nông tổ chức hoạt động: “Diễn đàn trẻ em năm 2019 - Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”. Hoạt động được diễn ra trong thời gian 6 ngày với sự tham gia của hơn 900 em học sinh đến từ các trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc các xã Vị Quang, Lương Thông, Bình Lãng, Cần Yên, Cần Nông và Ngọc Động. Tại diễn đàn các vấn đề chính được thảo luận bao gồm: Phòng chống bạo lực, bắt cóc trẻ em trong môi trường mạng; Trẻ em nghiện game, facebook và các trang mạng xã hội khác; Phòng chống xâm hại trẻ em trong môi trường mạng. Qua trao đổi tại diễn đàn, các em học sinh đã được trang bị các kiến thức cơ bản trong việc nhận biết và ứng phó với những hành vi xấu xuất hiện trên mạng xã hội và phương pháp sàng lọc để tiếp nhận các thông tin cần thiết trên các trang mạng xã hội, tránh không bị xâm hại cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Hoạt động có sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Tổ chức ActionAid Việt Nam.