Nhảy đến nội dung

Building a safe community, preventing trafficking against women and children

Building a safe community, preventing trafficking against women and children

On 8th July 2019, "Building a safe community, preventing trafficking against women and children" was held in Thong Nong district, Cao Bang province. The activity involved more than 400 people, women members and students from Thi Xuan secondary school and Binh Lang primary and secondary school. The participants were informed and expanded their knowledge about the Law on Domestic Violence Prevention and Control, the Law on Gender Equality, Law on human trafficking prevention and acts of harassment, sexual assault. The participants were also equipped with skills to protect themselves and their family members, especially women and girls, from human trafficking.

The Management Board of Supporting Program for Development in Thong Nong district, Cao Bang province coordinated with Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs, the Women's Union of Thong Nong district to organize the operation. The activities were technically and financially supported by ActionAid Vietnam.

Vào ngày 08/07/2019 vừa qua tại huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông đã kết hợp cùng UBND huyện Thông Nông và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thông Nông tổ chức hoạt động Truyền thông về chủ đề “ Xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống buôn bán xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Hoạt động có sự tham gia của hơn 400 người dân, hội viên phụ nữ và các em học sinh tại các trường Trường trung học cơ sở Thị Xuân và trường Tiểu học - Trung học cơ sở Bình Lãng. Tại buổi truyền thông, người dân được nghe tuyên truyền, mở rộng kiến thức về Luật phòng chống Bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống buôn bán người và các hành vi quấy rối, xâm hại tình dục. Ngoài ra người dân còn được trang bị thêm các kỹ năng ứng phó xử lý tình huống để bảo vệ an toàn cho bản thân và các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Hoạt động có sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.