Nhảy đến nội dung

Tập huấn về “Cách tiếp cận dự trên quyền con người (HRBA) và Quyền phụ nữ”

AAV_HRBA

Từ ngày 18 – 20 tháng 3 năm 2019, văn phòng tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) đã tổ chức buổi tập huấn về “Cách tiếp cận dự trên quyền con người (HRBA) và Quyền phụ nữ”. Buổi tập huấn dưới sự hướng dẫn của Bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Đại diện tổ chức ActionAid Việt Nam đã giúp các học viên là cán bộ tổ chức AAV, các tổ chức khác như HCDC, IDEA có thể hiểu hơn về HRBA, về quyền phụ nữ.

Từ đó, áp dụng vào thực hiện trong công việc cũng như các hoạt động thường nhật, đóng góp chung cho sự tiến bộ, đảm bảo bình đẳng giới cũng như sự hòa nhập của các đối tượng đang bị lề hóa trước sự phát triển quá nhanh của xã hội.