Nhảy đến nội dung

Binh Tan 'Local Activist Group Against Sexual Harassment' trained in video story telling

Training course on "Video Story Telling" in Binh Tan district, Ho Chi Minh city

In June 2019, Local Rights Program in Binh Tan district, Ho Chi Minh city, Conducting a training course on "Video story telling" with participation of 10 core members of Local Activists Groups Against Sexual Harassment (LAGASH) in Molax Vina company. This activity is under the project "Initiative to End Gender-Based Violence in the Garment Industry" project, funded by the Global Fund for Women and carried out by organization organization and government agencies including  ActionAid Vietnam , the Department of Gender Equality - Ministry of Vietnam Labor - Invalids and Social Affairs, Vietnam Lawyers Association, People's Committee of Binh Tan district - Ho Chi Minh city and Labor Federation of Hai Phong city. 


Vào tháng 6 năm 2019, tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một khóa tập huấn 3 ngày về “Kỹ thuật kể chuyện qua video (VST)” đã được tổ chức bởi Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển quận Bình Tân với sự tham gia của 10 thành viên nòng cốt của Nhóm công nhân phòng, chống quấy rối tình dục (LAGASH) nhà máy Molax Vina. Tập huấn nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật kể chuyện qua video cho các thành viên như là công cụ mạnh mẽ để thay đổi hành vi và vận động chính sách về phòng chống quấy rối tình dục cũng như tăng cường tiếng nói cho phụ nữ. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã sản xuất được 2 video chuyển tải thông điệp về quấy rối tình dục và nhóm sẽ tiếp tục áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để làm các video truyền thông về phòng chống quấy rối tình dục.