Nhảy đến nội dung

3-days training course on “First Aid Emergency Skills” in Nam Dam village, Quan Ba district, Ha Giang province

3-days training course on “First Aid Emergency Skills”  in Nam Dam village, Quan Ba district, Ha Giang province

From 19th to 21st August 2019, a 3-days training course on “First Aid Emergency Skills” was held in Nam Dam village, Quan Ba district, Ha Giang province for 30 members who are from Quan Ba taigoo cooperative and core members at Nam Dam village. The content of the training course included: Types of injuries that can happen to tourists and how to prevent them; emergency principles; First aid techniques for each type of injury; Group practice (drowning first aid, cardiopulmonary resuscitation (CPR) technique, management of airway anomalies, First aid for fainting, sunstroke, burns, muscle strain management for sprains, dislocations ..., first aid for bleeding injuries - hemostasis, bandaging and Garo engineering styptic techniques, fixed fracture, patients transport, emergency electric shock). After the training, participants developed a safety regulation for tourists in their homestay. The training course was implemented by the Management Board of Supporting Program for Development of Quan Ba district and funded by ActionAid Vietnam.


Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại thôn Nặm Đăm xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Quản Bạ đã tổ chức khóa tập huấn 03 ngày về “Kỹ năng sơ cấp cứu” cho 30 thành viên đến từ HTX Quản Bạ taigoo và các thành viên nòng cốt tại thôn Nặm Đăm. Nội dung khóa tập huấn bao gồm: Các loại tai nạn thương tích có thể xảy ra với khách du lịch và cách phòng tránh; Các nguyên tắc trong cấp cứu; Kỹ thuật sơ cấp cứu với từng loại thương tích; Thực hành theo nhóm (Sơ cứu ngạt nước, Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt, Ép tim ngoài lồng ngực, Xử trí dị vật đường thở, Sơ cứu choáng – ngất, sơ cứu say nắng – ngất, Sơ cấp cứu bỏng, Xử trí căng cơ, bong gân, trật khớp…, Sơ cứu vết thương chảy máu – Cầm máu, Kỹ thuật băng bó, Kỹ thuật garo, Cố định gãy xương, Vận chuyển bệnh nhân, Cấp cứu điện giật). Sau khóa tập huấn, các học viên đã xây dựng bộ qui chế an toàn cho khách du lịch tại homestay của mình. Hoạt động được tài trợ từ Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.