Nhảy đến nội dung

Trường học KHÔNG an toàn!

Xây dựng môi trường học tập an toàn cho trẻ em

Trường học KHÔNG an toàn!

 

Hàng năm khoảng 120 triệu em gái dưới 20 tuổi là nạn nhân của bạo lực tình dục, trong đó quấy rối tình dục chiếm một tỉ lệ lớn và xảy ra ở rất nhiều nước (UNICEF 2014). Trong các dạng bạo lực tình dục đối với thanh thiếu niên, quấy rối tình dục (QRTD) là dạng bạo lực phổ biến hơn cả và phần lớn các vụ việc không được báo cáo và xử lý. Quấy rối tình dục có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, tại gia đình, nhà trường, và nơi công cộng kể các trên các phương tiện giao thông công cộng và trên mạng xã hội.

Nghiên cứu “Quấy rối tình dục trong thanh thiếu niên ở trường học” nhằm tìm hiểu nhận thức, kiến thức, thái độ và ứng phó với QRTD trong thanh thiếu niên được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2019. Đã có 1783 học sinh từ khối lớp 6 đến sinh viên năm thứ 3 tại Hải Phòng, Cao Bằng, Sóc Trăng và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu.  Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhiều vấn đề đáng lo ngại:

-          Có hơn 60% thanh thiếu niên được hỏi đã bị QRTD ít nhất một lần

-          25% thanh thiếu niên từng bị quấy rối tình dục không kể với ai về việc mình đã bị quấy rối

-          Độ tuổi trung bình mà các nạn nhân của hành vi QRTD là 12 tuổi (nhỏ nhất 4 tuổi, lớn nhất 21 tuổi). Hành vi QRTD trong trường học xả ra nhiều nhất với nhóm 11-15 tuổi.

-          Gẩn 50% nạn nhân bị tổn thất về sức khỏe tinh thần.

Nghiên cứu được ActionAid và Quỹ Gia đình và Trẻ em Đài Loan (TFCF) đồng tài trợ.