Nhảy đến nội dung

Training on using S-City ActionAid in Lam Ha district

Training on using S-City ActionAid in Lam Ha district

On 19 December 2019, the Management Board of the Development Program in Lam Ha District organized a training on using S-City ActionAid. The training was attended by participants who are members of the Youth Union and the Women's Groups Community Development at commune and district levels.
S-City is a mobile application that allows users to assess public services, report incidents of sexual harassment, seek emergency help, speak to legal counselors, and participate in surveys on sexual harassment. The application is designed for IOS and Android 5.0 operating systems with the support from ActionAid Vietnam.
Download the app for IOS devices: “S-City ActionAid”
https://apps.apple.com/vn/app/s-city/id1463317214?l=vi
Download the app for Android devices: “S-City ActionAid”
https://play.google.com/store/apps/details

Ms. Le Thi Anh (65) shared: “This training helped me know how to use a useful application, I feel more secure every time I go out.”


Ngày 19/12/2019, BQL Hỗ trợ Chương trình Phát triển huyện Lâm Hà đã tổ chức khóa tập huấn: “Hướng dẫn sử dụng phần mềm S-City ActionAid” với sự tham gia của các thành viên từ nhóm thanh niên nòng cốt và nhóm phụ nữ phát triển cộng đồng. S-city là một phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp người sử dụng có thể tham gia đánh giá chất lượng các dịch vụ công, tố cáo các hành vi quấy rối tình dục (QRTD), cứu trợ khẩn cấp khi gặp các tình huống nguy hiểm, gặp gỡ trò chuyện cùng các chuyên gia, tư vấn về luật phòng chống QRTD, tham gia làm khảo sát về QRTD. Phần mềm được phát triển trên 2 hệ điều hành: IOS và Android 5.0 trở lên với sự hỗ trợ từ tổ chức ActionAid Việt Nam.
Tải ứng dụng trên hệ điều hành IOS – Từ khóa “S-city ActionAid”
https://apps.apple.com/vn/app/s-city/id1463317214?l=vi
Tải ứng dụng trên hệ điều hành Andriod - Từ khóa “S-City ActionAid”:
https://play.google.com/store/apps/details

Cô Lê Thị Ánh ( 65 tuổi ) chia sẻ : “Khóa tập huấn này đã giúp tôi biết cách sử dụng một ứng dụng rất hữu ích, tôi cảm thấy yên tâm và an toàn hơn mỗi khi ra ngoài.”