Nhảy đến nội dung

Construction of the pediatric obstetric clinic in Krong Bong district, Dak Lak province

Construction of the pediatric obstetric clinic in Krong Bong district, Dak Lak province

On 13 December 2019, the Opening Ceremony of the new building of Department of Pediatrics-Obstetrics was held in the Medical Center of Krong Bong District, Dak Lak Province. The construction of the pediatric obstetric clinic was implemented under the cooperation of the People's Committee of Krong Bong district, Dak Lak province, Hanwha Life Insurance Company, ActionAid Vietnam and Aid for social protection Program Foundation Vietnam.

After 05 months of construction, with the sponsorship of Hanwha Life Insurance Company and ActionAid Vietnam; efforts of The Management Board of Supporting Program for Development of Krong Bong district, contractor; under the guidance of the People's Committee of Krong Bong district, Dak Lak province as well as the close cooperation of stakeholders, up to now, the construction of pediatric obstetrics clinic at Krong Bong District Health Center has been completed and ready for operation. The new facilities include 08 new treatment rooms, sanitary and other supplementary facilities.


Ngày 13/12/2019, buổi Lễ khánh thành Phòng khám Khoa Sản – Nhi được tổ chức tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Việc xây dựng Phòng khám Khoa Sản – Nhi được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, tổ chức ActionAid Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV).

Sau 05 tháng thi công, với sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm Hanwha Life và tổ chức ActionAid Việt Nam; nỗ lực của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Krông Bông, đơn vị nhà thầu; sự chỉ đạo của UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan, đến nay công trình Phòng khám Khoa Sản – Nhi tại Trung tâm y tế huyện Krông Bông đã hoàn thành và sẵn sàng để đưa vào sử dụng phục vụ công tác khám và chữa bệnh cho người dân địa phương. Công trình gồm 08 phòng khám, chữa bệnh, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ liên quan khác.