Nhảy đến nội dung

Conference on “Reviewing network activities of the Reproductive and Sexual Health Care in 2019” in Krong Bong

Conference on “Reviewing network activities of the Reproductive and Sexual Health Care in 2019” in Krong Bong

On December 21, 2019, the Management of Supporting Program for Development of Krong Bong district coordinated with the District Women's Union to organize the conference on “Reviewing network activities of the Reproductive and Sexual Health Care in 2019”. The activity is within the framework of the project "Civil society promotes the improvement of reproductive health care services for ethnic minority women and youth (EC4)" funded by the European Union and ActionAid Vietnam.
At the Conference, a report on the result of activities implemented in 2019 and the activities plan of 2020 have been presented to participants. The meeting received a lot of feedback. The conference experienced serval suggestions to improve the network's activities in the coming time to gain the trust of women, especially ethnic minority women.
Ms. Mai Thi Hue, 38 years old, is a vice leader of the grassroots community development group in Village 2, Hoa Phong Commune shared “Since participating in the project in 2017, in my opinions, members have changed their awareness, thinking, behaviors related to reproductive and sexual health care such as not getting married underage, using safe contraception, having safe sex,… I feel happy as I can contribute my effort to the improvement of community health.


Ngày 21 tháng 12 năm 2019, BQL Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Krông Bông đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị “Tổng kết hoạt động mạng lưới Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục (CSSKSS&TD) năm 2019”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số (EC4)" do Tổ chức liên minh Châu Âu và ActionAid Việt Nam tài trợ.
Tại Hội nghị các thành viên tham gia đã được nghe báo cáo những kết quả hoạt động đã được thực hiện trong năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động tiếp theo của mạng lưới trong năm 2020. Hội nghị tổng kết đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp đề xuất giải pháp để cải thiện tốt hơn hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới để tiếp tục nhận được những sự tin tưởng từ chị em phụ nữ đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.
Chị Mai Thị Huệ, 38 tuổi là nhóm phó nhóm phát triển cộng đồng (PTCĐ) thôn 2 xã Hòa Phong cho biết "Từ hồi tham gia dự án từ năm 2017 tôi cảm thấy các thành viên trong nhóm đã thay đổi nhận thức, suy nghĩ, hành vi liên quan đến CSSKSS&TD trước khi tham gia nhóm như: Không kết hôn sớm, sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, quan hệ tình dục (QHTD) an toàn..., riêng bản thân tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi bản thân đã đóng góp 1 chút công sức vào công cuộc nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng.