Nhảy đến nội dung

Workshop to develop a Natural disaster Reduction and climate change adaptation Plan at the district level

Workshop to develop a Natural disaster Reduction and climate change adaptation Plan at the district level.

On December 11, 2019, the Management Board of Supporting Program for Development collaborated with the District Steering Committee for Disaster Prevention and Search and Rescue organized a "Workshop to develop a Natural disaster Reduction and climate change adaptation Plan at the district level.
Attending the workshop were representatives of the People's Committee of the district and the People's Committee of 4 program communes, the district and commune Steering Committee for Disaster Prevention and Search and Rescue, the Red Cross, and related district Departments and representatives of Community Development Groups. At the workshop, representatives of the communes presented the Plan of each commune agreed by the relevant departments and agencies to discuss and contribute ideas, consult with the community, propose specific activities and budget allocations for activities related to disaster risks, remedy actions in the future. Since then agreed to integrate into the district natural disaster prevention and control plan.


Ngày 11/12/2019, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Đông Hải phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện tổ chức “Hội thảo xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp huyện.

Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo UBND huyện và UBND 4 xã chương trình, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện và cấp xã, Hội chữ thập đỏ, và các Ban ngành cấp huyện và đại diện nhóm cộng đồng. Tại hội thảo, đại diện các xã đã trình bày Kế hoạch của từng xã đã được thống nhất để các ban, ngành liên quan cùng thảo luận đóng góp ý kiến, tham vấn cộng đồng, đề xuất các hoạt động cụ thể và nguồn ngân sách phân bổ cho các hoạt động liên quan đến rủi ro thiên tai, khắc phục hậu quả trong thời gian tới. Từ đó thống nhất lồng ghép vào Kế hoạch phòng chống thiên tai (PCTT) chung của cấp huyện.