Nhảy đến nội dung

A working visit to Krong Bong district, Dak Lak province

A working visit to Krong Bong district, Dak Lak province

On October 1st, 2019, the representatives of the European Union Commission and the representatives of ActionAid Vietnam paid a working visit to Krong Bong district, Dak Lak province. During this visit, the representative of the European Union Commission participated and discussed at a meeting of the Buon Cu Phiang Community Development Groups of Hoa Phong Commune about the topic: “Health care for mothers before and after giving birth”. The meeting is taken place monthly, with a new discussed topic each month to help the Community Development Group improve the knowledge that can be applied to practice. Besides, the representative of the European Union Commission and ActionAid Vietnam also visited the Obstetrics and Gynecology Clinic at Krong Bong General Hospital. The clinic which is sponsored by the European Union Commission and ActionAid Vietnam has just been put into use with all necessary services, equipment, spaciousness, and cleanness, ready to welcome and serve local people.


Vào ngày 1/10/2019, Đại diện phái đoàn Liên Minh Châu Âu và đại diện của Tổ chức ActionAid Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk. Trong chuyến thăm lần này, Đại diện phái đoàn Liên Minh Châu Âu đã có dịp tham gia và cùng thảo luận tại một buổi sinh hoạt của nhóm Phát triển Cộng đồng Buôn Cư Phiăng, xã Hòa Phong với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trước và sau khi sinh”. Buổi sinh hoạt là hoạt động được diễn ra hàng tháng với mỗi tháng là một chủ đề mới được đưa ra thảo luận nhằm giúp nhóm Phát triển Cộng đồng có thể liên tục cập nhật các kiến thức có thể áp dụng cho thực tiễn. Bên cạnh đó, Đại diện phái đoàn cùng Đại diện Tổ chức ActionAid Việt Nam cũng đã tới thăm Phòng khám sản phụ khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Krông Bông. Phòng khám được tài trợ bởi Tổ chức Liên Minh Châu Âu và Tổ chức ActionAid Việt Nam, mới được đưa vào sử dụng với đầy đủ dịch vụ, trang thiết bị cần thiết, khang trang và sạch sẽ, sẵn sàng tiếp đón phục vụ cho người dân địa phương.