Nhảy đến nội dung

Women Group of Can Ty Linen and Quanba taigoo Cooperative at the International Agricultural Fair

Women Group of Can Ty Linen and Quanba taigoo Cooperative at the International Agricultural Fair

From 26 to 29 September 2019, the Women Group of Can Ty Linen and Quanba taigoo Cooperative participated in the International Agricultural Fair (Agroviet) at the Agricultural Exhibition Center - 489 Hoang Quoc Viet street, Cau Giay district, Hanoi city with 400 handmade products. All products are made from traditional linen yarns using natural materials from planting to harvesting, stripping weaving yarn into fabric, etc. All 18 stages to make a product are made by hands. Besides, Mong women in Can Ty village - a difficult area of Quan Ba district, Ha Giang province also apply natural coloring method for the fabrics using natural materials such as roots and leaves.

Coming to the Fair, the Women Group also brought a number of tools such as weaving looms, spinning yarns, beeswax paints to demonstrate the process of making products for visitors to have a better understanding on the process of making new products that embrace both traditional and modern values. The Agricultural Fair also helps the Women Group to promote new and best-selling products to the domestic and international community. ActionAid Vietnam has been supporting and accompanying the development of Women’s Group of Can Ty Linen and Quanba taigoo Cooperative on their way to more sustainable livelihoods.


Từ ngày 26/9 đến ngày 29/09 năm 2019, Nhóm Phụ nữ Lanh Cán tỷ và HTX Quanba taigoo đã tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Agroviet tại Trung tâm triển lãm Nông nghiệp - 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội với 400 sản phẩm thủ công. Tất cả sản phẩm đều được làm từ sợi lanh truyền thống sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên: từ khâu gieo trồng đến khi thu hoạch, tước sợi dệt thành vải,… 18 công đoạn khác nhau để làm thành sản phẩm đều được làm 100% thủ công. Bên cạnh đó, công đoạn tạo màu cho vải cũng sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như rễ và lá cây do các chị phụ nữ dân tộc Mông tại thôn Cán Tỷ - một vùng khó khăn của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thực hiện.

Đến với Hội chợ, Nhóm Phụ nữ còn mang theo một số dụng cụ như: khung dệt, quay sợi, vẽ sáp ong để người dân tham quan có thể trực tiếp quan sát và tìm hiểu quá trình làm ra các sản phẩm mang đậm giá trị, bản sắc văn hoá truyền thông kết hợp với hiện đại. Tham gia vào sự kiện lần này cũng giúp Nhóm Phụ nữ quảng bá các sản phẩm mới và các mặt hàng bán chạy nhất đến với cộng đồng trong nước và quốc tế. Tổ chức ActionAid Việt Nam đã nhiều năm tham gia hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của Nhóm Phụ nữ Lanh Cán Tỷ và HTX Quanba taigoo góp phần tạo cho các chị và người dân tại huyện Quản Bạ có được sinh kế bền vững.