Nhảy đến nội dung

Training course on "Prevention of school violence and sexual abuse"

Training course on "Prevention of school violence and sexual abuse"

From 07 to 09 December 2019, the Management Board of Supporting Program for Development of Thong Nong district, Cao Bang province organized a training course on "Prevention of school violence and sexual abuse" for secondary students and the teachers in 11 schools of Thong Nong district. The activity is funded by ActionAid Vietnam.

More than 30 participants who are students and teachers of 11 secondary schools in Can Nong, Can Yen, Luong Thong, Thi Xuan, Ngoc Dong, Luong Can, Thanh Long, Yen Son, Binh Lang, and the Thong Nong district boarding schools participated the training course. During the training course, participants learned and equipped themselves with basic knowledge about the Prevention of School Violence and Sexual Abuse, how to keep themselves away from those. As a result, the students and teachers have known how to apply knowledge in real life and shared learned knowledge with people around. At the same time, students also have become communicators at the school and community.

Luong Thi Thanh, a student at the district boarding school of ethnic minorities, shared, “With me, the knowledge about Preventing School Violence and Sexual Abuse is very helpful, it equips us with necessary skills to deals with school violence and sexual abuse. This is an important knowledge that helps us feel more confident and braver in every situation.”


Ngày 07-09/12/2019 vừa qua Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng tổ chức khóa tập huấn “Phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục” cho các em học sinh cấp THCS và giáo viên phụ trách đội tại 11 trường THCS huyện Thông Nông. Hoạt động do tổ chức ActionAid Việt Nam tài trợ.
Khóa tập huấn có hơn 30 học viên tham gia là học sinh và giáo viên của 11 trường THCS Cần Nông, Cần Yên, Lương Thông, Thị Xuân, Ngọc Động, Lương Can, Thanh Long, Yên Sơn, Bình Lãng và trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Thông Nông. Học viên tham gia được học và trang bị những kiến thức cơ bản về Phòng chống bạo lực học đường và phòng chống xâm hại tình dục, biết cách phòng tránh đảm bảo an toàn để bản thân không bị xâm hại. Sau khi tham gia buổi tập huấn, các em và thầy cô đã biết cách áp dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế hàng ngày, chia sẻ với mọi người xung quanh về những kiến thức đã được học trong khóa tập huấn. Đồng thời các em học sinh tham gia cũng đã trở thành những tuyên truyền viên tại trường học và cộng đồng mà các em đang sinh sống.

Em Lương Thị Thanh, học sinh trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện chia sẻ “Với em những kiến thức về Phòng chống bạo lực học đường và phòng chống xâm hại tình dục rất bổ ích, giúp bản thân em và các bạn khác có được kĩ năng cần thiết để ứng phó. Đây là hành trang giúp chúng em tự tin, mạnh dạn hơn trong mọi hoàn cảnh.”