Nhảy đến nội dung

A training course on "Disaster Prevention and Mitigation"

A training course on "Disaster Prevention and Mitigation"

On September 20, 2019, the Dong Hai Management Board of Supporting Program for Development organized a "Disaster Prevention and Mitigation" training course at Ton Duc Thang Primary School in Long Dien Commune with the participation of 35 pupils (15 boys and 20 girls). The training course provided pupils with knowledge about natural disaster prevention and mitigation with the support of teachers, community groups and disaster prevention departments. During the training course, they could build prevention plans when natural disasters occur. Besides, the pupils presented their plans under the form of performances through the competition of plays, songs, dances to communicate to other pupils and teachers in the school. At the end of the training, pupils were able to put their knowledge and skills into practice and share the knowledge they learned with friends, teachers, and relatives.

Truong Thien Kim, a student of grade 5 of Ton Duc Thang Primary School shared: “When I attended the training, I felt very happy. After listening to the introduction of Mr.Khoa, we were able to practice in a group. I will go back and tell my parents what I have learned today.”

The activity is funded by ActionAid Vietnam.


Vào ngày 20/9/2019 vừa qua, BQL Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Đông Hải đã tổ chức Tập huấn “Phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh” tại trường Tiểu học Tôn Đức Thắng xã Long Điền với sự tham gia của 35 em học sinh (15 nam, 20 nữ). Lớp tập huấn cung cấp cho các em kiến thức về phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai với sự hỗ trợ của thầy cô giáo, nhóm cộng đồng và ban phòng chống thiên tai. Tại đây, các em được thực hành lên kế hoạch các phương án phòng ngừa khi có thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, giảng viên đã tổ chức cho các em được trình bày kế hoạch của mình dưới dạng sân khấu hóa thông qua hình thức hội thi các tiểu phẩm, diễn kịch, hát, múa nhằm truyền thông rộng rãi hơn tới các em học sinh và thầy cô khác trong trường. Sau khi kết thúc tập huấn, các em đã có khả năng áp dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn và chia sẻ các kiến thức học được cho bạn bè, thầy cô và người thân.

Em Trương Thiên Kim – học sinh lớp 5 trường Tiểu học Tôn Đức Thắng chia sẻ: “Khi tham gia lớp tập huấn con cảm thấy rất vui. Sau khi nghe chú Khoa giới thiệu về bài học thì chúng con đã được thực hành nhóm với nhau. Con sẽ về kể cho ba mẹ nghe về những điều con được học ngày hôm nay.”

Hoạt động được tài trợ bởi Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.