Nhảy đến nội dung

Survey on the Prevention of Sexual Harassment among teenagers in Ke Sach and Binh Tan district

survey on the Prevention of Sexual Harassment among teenagers

From 17 to 22 October 2019, the Management Board of Supporting Program for Development of Ke Sach District - Soc Trang Province and Binh Tan District - TP. Ho Chi Minh City organized a survey on the Prevention of Sexual Harassment among teenagers at Thoi An Hoi Secondary School, Thieu Van Choi Secondary School in Ke Sach District and Binh Tri Dong Secondary School, Nguyen Huu Canh High School in Binh Tan District. There was a total of 480 pupils, 4 teachers, and 8 parents who participated in the survey. The purpose of the activity is to understand the current situation as well as knowledge and skills to prevent sexual harassment among teenagers. The results of the survey will be used to recommend policies and to develop appropriate actions to expand the comprehensive model of education, communication and improve prevention and response skills to sexual harassment among teenagers.
The activity was implemented by Aid for Social Protection Program Foundation Vietnam, funded by Taiwan Fund for Children Families (TFCF) and ActionAid Vietnam.


Từ ngày 17/20 – 22/10, Ban Quản lý Hỗ trợ Phát triển Chương trình huyện Kế Sách - tỉnh Sóc Trăng và quận Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động khảo sát Phòng chống Quấy rối tình dục trong thanh thiếu niên tại các trường THCS Thới An Hội, THCS Thiều Văn Chỗi tại huyện Kế Sách và THCS Bình Trị Đông, THPT Nguyễn Hữu Cảnh tại quận Bình Tân với tổng cộng 480 em học sinh, 4 giáo viên, 8 cha mẹ học sinh tham gia. Mục tiêu của hoạt động nhằm tìm hiểu thực trạng cũng như kiến thức và kỹ năng phòng chống quấy rối tình dục trong thanh thiếu niên. Các kết quả của nghiên cứu sẽ được sử dụng làm cơ sở khuyến nghị chính sách và xây dựng các chương trình can thiệp phù hợp nhằm nhân rộng mô hình toàn diện về giáo dục, truyền thông và nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục trong thanh thiếu niên
Hoạt động do Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam thực hiện với sự tài trợ từ Tổ chức Taiwan Fund for Children Families (TFCF) và Tổ chức ActionAid Việt Nam.