Nhảy đến nội dung

Policy Dialogue at district level to develop a framework for reproductive health and health care services and advocate for the role of mass organizations in promoting health and reproductive health care

Policy Dialogue at district level to develop a framework for reproductive health and health care services and advocate for the role of mass organizations in promoting health and reproductive health care

On October 3rd, 2019, the Management Board of Supporting Program for Development of Lam Ha district, collaborated with the Lam Ha District People's Committee organized a “Policy Dialogue at district level to develop a framework for reproductive health and health care services and advocate for the role of mass organizations in promoting health and reproductive health care”. Participating in the dialogue were representatives of the European Union Commission, Representatives of ActionAid Vietnam and representatives of local leaders.

At the dialogue, the participants outlined the priorities and budget allocation structure of Lam Ha district to aim at improving the quality of local health services. Also, promoting the role of community development groups, especially women and young people of ethnic minorities in improving the quality of public health and reproductive health care services to ensure accessibility, transparency, and gender-sensitive responsiveness.

The activity is within the framework of the project "Civil society-led promotion of reproductive healthcare services project" funded by the European Union Commission and ActionAid Vietnam.


Vào ngày 03/10/2019, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Lâm Hà kết hợp với UBND huyện Lâm Hà đã tổ chức buổi “Đối thoại chính sách cấp huyện để xây dựng khuôn khổ hợp tác về dịch vụ CSSKSS&TD và vận động cho vai trò của các tổ chức nhân dân trong việc thúc đẩy y tế và CSSKSS&TD”. Tham gia buổi đối thoại có sự góp mặt của Đại diện phái đoàn Liên Minh Châu Âu, Đại diện của tổ chức ActionAid Việt Nam và Đại diện các cấp lãnh đạo tại địa phương.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã nêu ra định hướng ưu tiên và cơ cấu phân bổ ngân sách của huyện Lâm Hà nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương. Bên cạnh đó, thúc đẩy vai trò của các nhóm phát triển cộng đồng đặc biệt là phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ công y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đảm bảo tiêu chí tiếp cận, minh bạch và có tính nhạy cảm giới.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số" do tổ chức Liên Minh Châu Âu và tổ chức ActionAid Việt Nam tài trợ.