Nhảy đến nội dung

Improving access and quality of primary education for children

Improving access and quality of primary education for children

The cooperation agreements signing ceremony within the program "Improving access and quality of primary education for children" between TX Foundation, Taiwan and ActionAid Vietnam and People’s Committee of Quan Ba district was taken place in Quan Ba district, Ha Giang province on October 2nd, 2019. Attending the ceremony were Ms. Liza Lin - President of TX Foundation, Taiwan; Ms. Nguyen Thi Hoa – Operations Director of ActionAid Vietnam and Mr. Sen Thang Long - Vice Chairman of People's Committee of Quan Ba district..etc... Also, at the ceremony, the representatives of two organizations cut the inauguration ribbon to start the construction of five new classrooms for teachers and students at Can Ty Boarding Primary School. This activity aims to improve the teaching and learning activities of teachers and students.


Buổi Lễ ký kết Hiệp định hợp tác chương trình “Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục cho học sinh Tiểu học” giữa tổ chức TX Foundation, Đài Loan; tổ chức ActionAid Việt Nam và UBND huyện Quản Bạ đã diễn ra tại huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang vào sáng ngày 2/10/2019. Tham gia buổi lễ có sự hiện diện của các đại biểu: Bà Liza Lin - Chủ Tịch Quỹ TX Foundation, Đài Loan; Bà Nguyễn Thị Hòa – Giám đốc Tài chính và Vận hành Tổ chức ActionAid Việt Nam và ông Sèn Thăng Long – Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ..v.v... Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau cắt băng khởi công xây dựng 5 nhà lớp học mới cho các thầy cô và các em học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Cán Tỷ, phục vụ cho công tác dạy và học của thầy cô và các em học sinh được cải thiện hơn.