Nhảy đến nội dung

Groundbreaking ceremony for the construction of new facilities at Ke Thanh 2 Primary School, Ke Thanh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province

Groundbreaking ceremony for the construction of new facilities at Ke Thanh 2 Primary School, Ke Thanh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province

On October 26, 2019, Ke Sach District People's Committee, Soc Trang province cooperated with ActionAid Vietnam and AFV – Aid for Social Protection Program Foundation Vietnam host a groundbreaking ceremony for the construction of new facilities including 04 classrooms, drainage system, schoolyard, surrounding fence and repair of 4 old classrooms at Ke Thanh 2 Primary School, Ke Thanh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province.
This is the second activity of the project "Improving accessibility and quality of primary education for children at Thoi An Hoi and Ke Thanh schools, Ke Sach District, Soc Trang province." Implemented under the cooperation of Ke Sach District People's Committee, ActionAid Vietnam and Aid for Social Protection Program Foundation Vietnam and funded by Korean KT&G Welfare Fund.


Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng tổ chức ActionAid Việt Nam cùng AFV - Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam tổ chức buổi Lễ động thổ khởi công xây dựng cơ sở vật chất mới gồm: 04 phòng học, hệ thống vệ sinh thoát nước, sân trường, tường rào xung quanh và sửa chữa 4 phòng học cũ tại Trường tiểu học Kế Thành 2, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Đây là hoạt động thứ 2 nằm trong dự án “Cải thiện tiếp cận và chất lượng giáo dục tiểu học cho trẻ em tại 2 trường Thới An Hội và Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.” được thực hiện dưới sự hợp tác của Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, tổ chức ActionAid Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam và sự tài trợ từ Quỹ Phúc lợi KT&G Hàn Quốc.