Nhảy đến nội dung

Bringing the Solar water purification model to schools in Tra Vinh

Bringing the Solar powered water purification system to school in Tra Vinh

Nguyen Thi Nha Phuong, born in 2006, Long Tri hamlet, Long Duc commune, Tra Vinh city, is one of 206 students who directly benefit from the drinking water purification model using solar energy at Vo Thi Sau school.
Phuong shared: "Since the solar water purification model was put into practice, I haven't had to bring my water bottle or buy plastic water bottles at school, which contributes to reduce the amount of plastic waste as we've committed. Drinking water from the purification model using solar energy, I really like it as the water tastes sweet and cool."

The activity is sponsored by ForumSyd and ActionAid Vietnam.


Em Nguyễn Thị Nhã Phương, sinh năm: 2006 thường trú tại ấp Long Trị, xã Long Đức, TP.Trà Vinh là 01 trong 206 em học sinh hưởng lợi trực tiếp từ mô hình lọc nước uống bằng hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời tại trường Võ Thị Sáu ấp Long Trị, xã Long Đức, TP.Trà Vinh.
Em cho biết: “Từ khi hệ thống lọc nước bằng năng lượng mặt trời đi vào sử dụng, mỗi lần đến trường em không cần phải đem theo chai nước hoặc không phải tốn tiền mua chai nước suối bằng nhựa góp phần giảm rác thải từ nhựa điều mà chúng em đã cam kết thay đổi. Khi sử dụng nguồn nước từ hệ thống lọc nước NLMT, em cảm thấy nước rất mát và có vị ngọt, em rất thích.”

Hoạt động được tài trợ bởi tổ chức ForumSyd và tổ chức ActionAid Việt Nam.