Skip to main content

ActionAid Vietnam provides training for Local Activist Groups Against Sexual Harassment (LAGASH)

Sexual harassment, sexual autonomy and bodily integrity training for Local Activist Groups Against Sexual Harassment (LAGASH) in two garment factories, Jasan Socks and Crystal Sweater in Hai Phong

A training course on Sexual harassment, sexual autonomy and bodily integrity was held for 40 members of Local Activist Groups Against Sexual Harassment (LAGASH) in two garment factories, Jasan Socks and Crystal Sweater in Hai Phong on 4 August 2019; and for 36 members of LAGASH in Disen and Molax Vina factory, Binh Tan district, Ho Chi Minh city in July 2019.

During the training, the workers learnt the definitions and forms of sexual harassment, the causes and consequences of sexual harassment, available mechanisms to address sexual harassment and actions to take when the violation occurs. After the training, 80% of participants are confident to share with other workers on what they learnt from the training. The trained workers will be re-trained in a refresh training in December 2019 to become trainer of training and be able to provide counselling and emergency support for victims/survivors of sexual harassment.

This activity is under the project framework "Initiative to End Gender-Based Violence in the Garment Industry" funded by the Global Fund for Women and carried out by a coalition of organization and government institutions including ActionAid Vietnam, the Department of Gender Equality - Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs, Vietnam Lawyers Association, People's Committee of Binh Tan district - Ho Chi Minh city and Labor Federation of Hai Phong city.


Buổi tập huấn về phòng chống quấy rối, quyền tự chủ và an toàn thân thể (SABI) đã được tổ chức cho 40 thành viên nhóm địa phương chống quấy rối tình dục (LAGASH) tại hai nhà máy Jasan Socks và Crystal Sweater, Hải Phòng vào ngày 04/08/2019 và 36 thành viên nhóm LAGASH tại nhà máy Dinsen và Molax Vina, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7/2019.

Tại buổi tập huấn, các công nhân được học về định nghĩa và hình thức quấy rối tình dục, nguyên nhân và hậu quả của quấy rối tình dục, các cơ chế sẵn có nhằm giải quyết quấy rối tình dục và các bước thực hiện cơ chế đó khi xảy ra quấy rối. Kết thúc khóa tập huấn, 80% người tham dự tự tin chia sẻ các kiến thức họ học được từ khóa tập huấn cho các công nhân khác. Các học viên cũng sẽ tiếp tục được tập huấn nâng cao vào tháng 12/2019 để trở thành giảng viên nguồn và có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân của quấy rối tình dục.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới trong ngày may mặc" được thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Toàn cầu và sự phối hợp của ActionAid Vietnam cùng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân - thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.