Skip to main content

ActionAid Vietnam organizes volunteer camp at Binh Tan district

A voluntary camp at Binh Hung Hoa 1 Primary School in Binh Tan district

From 5th to 8th August 2019, ActionAid Vietnam cooperated with Aid for social protection program Foundation Vietnam, the Management Board of Supporting Program for Development in Binh Tan district and People's Committee of Binh Tan district, Ho Chi Minh city to organize a voluntary camp at Binh Hung Hoa 1 Primary School in Binh Tan district. The voluntary camp has the participation of 35 volunteers and representatives from KOEN and representatives of Better World.

The voluntary group also supported activities such as upgrading infrastructures and interacting with the students, teachers of Binh Hung Hoa 1 Primary school as well as the youth of Binh Tan district. The activity was carried out under the project "Improving access to quality primary education for children in Binh Tan District, Ho Chi Minh City" funded by KOEN through Better World and implemented by People’s Committee in Binh Tan district, ActionAid Vietnam, Aid for social protection program Foundation Vietnam.


Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 08/08/2019, tổ chức ActionAid Việt Nam, Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam, Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển quận Bình Tân đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tình nguyện viên tại trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động tình nguyện viên có sự tham gia của 35 tình nguyện viên từ Tổng công ty Điện lực Đông Nam Hàn Quốc Koen cùng các đại diện từ tổ chức Better World.

Trong chuyến thăm này, Đoàn tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ các hoạt động nâng cấp cơ sở vật chất và giao lưu với học sinh, giáo viên trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1 và thanh niên quận Bình Tân. Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình “Nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng giáo dục cho trẻ em tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh” với sự tài trợ của Tổng công ty Điện lực Đông Nam Hàn Quốc Koen thông qua tổ chức Better World, do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, tổ chức ActionAid Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện.