Skip to main content

Workshop to introduce indicators of Safe Cities and Safe Communities at district and community levels

Workshop to introduce indicators of Safe Cities and Safe Communities at district and community levels

From 23 – 24 August 2019, “Workshop to introduce indicators of Safe Cities and Safe Communities at district and community levels ” was held in Thong Nong district, Cao Bang province. Attending the workshop was 160 delegates including: People's Committee leaders and representatives of departments such as: Department of Labour, War invalids and Social affairs, Women's Union, Education institution, Teachers of temple schools from 10 communes of Cao Bang province and representatives of the Community Development Group.

The workshop introduced indicators of the Safe Cities and Safe Communities set by AAV and participants discussed how their community will improve safety for women and girls to meet the indicators. Participants learnt about issues of local "Safe communities" for women and girls, especially in remote areas to ensure their rights and safety. Ms. Lam Thi Len - 37 years old said: “This is the first time I know about this set of criteria, the content is also very easy to understand and answer. I hope the criteria set will be completed soon so that it can be implemented locally.”

The workshop is sponsored by ActionAid International in Vietnam.


Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 8 năm 2019, Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng đã kết hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hoạt động: “Hội thảo giới thiệu bộ tiêu chí thí điểm Thành phố An toàn và Cộng đồng An Toàn (TPAT/CĐAT) tại cấp huyện và cộng đồng” với sự tài trợ từ Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam. Tham gia hội thảo có hơn 160 đại biểu bao gồm lãnh đạo UBND huyện và đại diện các phòng ban như: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Huyện Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cán bộ Quản lí, Giáo viên các trường học đền từ xã: Vị Quang, Cần Nông, Cần Yên, Lương Thông, Đa Thông, Ngọc Động, Lương Can, Thanh Long, Bình Lãng, Yên Sơn, Thị trấn. Đại diện câu lạc bộ Phát triển Cộng đồng các xóm.

Hội thảo diễn ra với các nội dung chính như sau: Giới thiệu về bộ tiêu chí TPAT/CĐAT, trao đổi thảo luận về bộ tiêu chí nhằm bổ sung, đóng góp ý kiến hoàn thiện bộ tiêu chí để đưa vào thực hiện tại địa phương. Các thành viên tham gia đã được biết đến bộ cộng cụ và cùng thảo luận đóng góp ý kiến cải thiện cho bộ tiêu chí được hoàn chỉnh, đầy đủ hơn. Qua đó họ cũng hiểu sâu hơn các vấn đề về “Cộng đồng an toàn” tại địa phương đối với phụ nữ và trẻ em gái đặc biệt tại các vùng dân tộc hẻo lánh nhằm đảm bảo quyền và sự an toàn cho họ. Chị Lâm Thị Len – 37 tuổi cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được biết về bộ tiêu chí này, nội dung cũng rất dễ hiểu dễ trả lời. Tôi rất mong bộ tiêu chí được sớm hoàn thiện để có thể đưa vào thực hiện tại địa phương.”

Hoạt động được tài trợ bởi Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.