Skip to main content

Dong Hai residents trained in disaster risk management and climate change adaptation

"Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation" Dong Hai district, Bac Lieu province in

From 13th to 15th August 2019, The Management Board of Supporting Program for Development in Dong Hai District organized a training course on "Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation" for Natural disaster Prevention and Control Committee in hamlets of An Phuc commune and Long Dien Dong commune, Dong Hai district, Bac Lieu province. Through the support in teaching by Mr. Truong Thien Huu (Lecturer from Red Cross of Can Tho City), the training course had the participation of representatives of commune leaders, Women's Union, Farmers' Union, Red Cross, Commune teams, Police, Commune union and Hamlet Heads of 2 communes of An Phuc and Long Dien Dong.

The training course was organized to provide knowledge and skills for participants on the prevention of natural disasters risks and climate change in the area. Thereby, using some tools to identify and analyze risks caused by natural disasters, at the same time analyzing the seasonal calendar and building the impact and risks map for each hamlet. Besides, the training course helped participants to develop a plan for natural disaster prevention, disaster risk reduction, and responsiveness in the future at hamlet level and integrate those into the general plan of communes and districts. The activity was funded by ActionAid International in Vietnam.


Từ ngày 13 đến ngày 15/8/2019, Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Đông Hải tổ chức khóa Tập huấn về “Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với Biến đổi khí hậu” dành cho Ban phòng chống thiên tai các ấp của 2 xã An Phúc và Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tham gia giảng dạy khóa tập huấn có sự góp mặt của ông Trương Thiện Hữu (Giảng viên Hội chữ thập đỏ TP. Cần Thơ). Các thành viên tham gia khóa tập huấn bao gồm: Đại diện lãnh đạo xã, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội chữ thập đỏ, Xã đội, Công an, Xã đoàn và các trưởng ấp của 2 xã An Phúc và Long Điền Đông.

Khóa Tập huấn được tổ chức nhằm bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng cho các học viên trong công tác phòng tránh rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn. Qua đó, nắm bắt được một số công cụ để xác định và phân tích rủi ro do thiên tai gây ra, đồng thời phân tích lịch mùa vụ và vẽ bản đồ ảnh hưởng, rủi ro cho từng ấp. Xây dựng Kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các phương án ứng phó trong thời gian tới ở cấp ấp, lồng ghép vào Kế hoạch chung của xã và huyện. Hoạt động do Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.