Skip to main content

ActionAid Vietnam promotes the reproductive health rights of vulnerable groups in highlands

A promotion for  the rights of reproductive health for vulnerable groups in districts on the Highland

From 25th to 31st July 2019, representatives of the Health and Communication Development Center (HCDC), ActionAid Vietnam, Communication Group including 20 journalists from Krong Bong, Lam Ha district, Dak Lak, Lam Dong province and the national media paid field trips to share experiences and information of promoting the rights of reproductive health for vulnerable groups, especially ethnic minorities.

At project areas, the communication group approached communities, local authorities and project partners to share effective models and discuss communication plans using articles, press, radio, online reviews and other publication tools. In addition, the communication group also created a communication network to ensure accurate and up-to-dated information to promote the rights of vulnerable people to sexual and reproductive health care. This activity was implemented by HCDC and with the technical support of ActionAid Vietnam and the financial support from EU


Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, đại diện Trung tâm Phát triển Sức khỏe và Truyền thông (HCDC) và đại diện Tổ chức ActionAid Việt Nam cùng Nhóm truyền thông bao gồm 6 nhà báo ở hai huyện Krông Bông và Lâm Hà, 6 nhà báo ở hai tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng và 8 nhà báo ở cấp quốc gia đã có những chuyến đi khảo sát và thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về quyền thúc đẩy sức khỏe sinh sản cho nhóm người dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.

Tại các khu vực dự án ở huyện Lâm Hà và Krông Bông, các nhóm truyền thông đã tiếp cận cộng đồng; chính quyền địa phương và đối tác của dự án để trao đổi thông tin và nhân rộng các mô hình đã có tính hiệu quả. Nhóm đã thảo luận lên kế hoạch truyền thông trong thời gian tới thông qua báo chí, đài phát thanh, đánh giá trực tuyến và các sản phẩm thông tin khác. Ngoài ra, nhóm truyền thông đã xây dựng mạng lưới đưa tin tại địa phương đảm bảo đưa tin kịp thời, chính xác để thúc đẩy quyền về sức khỏe sinh sản, hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức. Hoạt động do Trung tâm Phát triển Sức khỏe và Truyền thông (HCDC) tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức ActionAid Việt Nam và hỗ trợ tài chính từ Liên Minh Châu Âu.