Skip to main content

Báo cáo Đánh giá cuối kỳ: Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (LRP14) 2006-15

Downloads

Tam Đường là huyện vùng cao nằm ở cửa ngõ Tỉnh Lai Châu, có diện tíh tự nhiên là
684,52 km² nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lai Châu, cách trung tâm tỉnh lỵ gần 30 km theo
quốc lộ 4D. Về dân số Tam Đường có 13 xã, thị trấn, với dân số khoảng 53.000 người, là nơi
sinh sống của 12 dân tộc,trong đó, đông nhất là dân tộc Thái (34%) và dân tộc Mông (22,3%).
Những khó khăn còn tồn tại của địa phương vẫn chủ yếu tập trung vào các vấn đề về sự đa
thành phần của các dân dộc thiểu số tại huyện, tỷ lệ nghèo vẫn còn cao, trình độ dân trí còn
hạn chế, tìh trạng bất bình đẳng giới, nạn tảo hôn. Đường giao thông đi lại vẫn còn khó
khăn trong các xã Dự án đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa. Ngành nghề chính của người
dân trong huyện là sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ đói nghèo của toàn huyện chiếm tỷ lệ vẫn
còn cao trên 15% trong năm 2015, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.


AAV là một trong những tổ chức tin phong và tíh cực trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo ở
Việt Nam. Để hỗ trợ Huyện Tam Đường trong việc giải quyết các khó khăn tồn tại nhằm phát
triển kinh tế ‐ xã hội, xóa đói giảm nghèo, năm 2006, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân
(UBND) tỉnh Lai Châu, AAV đã bắt đầu triển khai Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Tam
Đường ‐ LRP14. Năm xã của huyện đã được lựa chọn để triển khai chương trình bao gồm:
xã Hồ Thầu, Bản Bo, Nà Tăm, Bình Lư và Sơn Bình.