Skip to main content

Today is the World Humanitarian Day 2020

Today is the World Humanitarian Day 2020

Hôm nay là ngày Nhân Đạo Thế Giới

"Cuộc sống luôn có một câu hỏi dai dẳng cho tất cả chúng ta: "Bạn đang làm gì vì những người khác?" " Martin Luther King Jr.

Cảm ơn bạn, những người luôn suy nghĩ và hành động vì những người khác. Mừng ngày Thế giới Hoạt động Nhân đạo.