Skip to main content

Quan Ba district residents trained to take advantage of growing tourism industry

English Summer Camp in a Northern mountainous province

From 22nd to 27th July 2019, an English Summer Camp was held in Nam Dam village, Quan Ba district, Ha Giang province to improve English skills for tourism livelihood. The activity aimed to promote local strategies for tourism development as well as Quanba taigoo cooperative to local people, and 24 members who are teachers of primary and secondary schools. This group will be the core team to participate and support the community in teaching English and contributing to the development of local tourism. Activities were informed by Dao culture and built under the context of tourism to enhance the effectiveness of the community-based tourism in Nam Dam village.

Participants in the English Summer Camp were equipped with good English communication skills and confidence to communicate and operate activities. Participants are better at introducing basic local cultural features to foreign tourists. As a result, there were 3-5 participants met the standard of being qualified tour guides, hosting events such as English exchange competitions and marketing on community-based tourism in Nam Dam village.

The activity was implemented by the Management Board of Supporting Program for Development and Education and Training Department of Quan Ba district, with the financial support of ActionAid Vietnam.


Từ ngày 22/7 đến 27/7 năm 2019 tại thôn Nặm Đăm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Tổ chức ActionAid Việt Nam, Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện Quản Bạ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quản Bạ đã tổ chức một Trại hè tiếng Anh. Hoạt động này gắn với việc quảng bá tuyên truyền cho chủ trương phát triển du lịch của địa phương và hoạt động của Hợp tác xã Quanba taigoo cho nhóm thanh niên và người dân địa phương trong đó có 24 thành viên là Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Đây sẽ là đội ngũ các giáo viên nòng cốt có thể tham gia hỗ trợ cộng đồng trong việc giảng dạy tiếng Anh, phục vụ cho phát triển du lịch tại địa phương. Thông qua trại hè, các hoạt động học tập vui chơi trong bối cảnh du lịch và văn hóa dân tộc Dao đã nâng cao hiệu quả của mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại thôn Nặm Đăm.

Các học viên tham gia trại hè tiếng Anh đã được trang bị những kỹ năng về giao tiếp hiệu quả, tăng sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hướng dẫn tổ chức các hoạt động tại cộng đồng bằng tiếng Anh, giới thiệu một số nét văn hóa cơ bản tại địa phương với khách du lịch nước ngoài. Kết thúc trại hè có 3-5 học viên đủ khả năng làm hướng dẫn viên du lịch, tuyên truyền viên, người dẫn chương trình trong các sự kiện, hội thi giao lưu tiếng Anh và truyền thông về du lịch cộng đồng tại thôn Nặm Đăm.