Skip to main content

Education and Community Development (Reflect) in Bac Lieu City, Bac Lieu Province

Education and Community Development (Reflect) in Bac Lieu City, Bac Lieu Province

From 20th - 23rd August 2019, a training workshop on “Education and Community Development (Reflect) in Bac Lieu City, Bac Lieu Province” was held. Participating in the training course were the instructors of Reflect in the community, staff of community learning centers, heads of the hamlets and the district Education Department of Dong Hai and Ke Sach district, and AAV staff. The training aimed to to equip the knowledge, skills and tools on education associated with community development in order to train facilitators in organizing Reflect pilot classes in project communes in Ke Sach and Dong Hai districts and replicate it in other communes and elsewhere. The workshop is implemented by The Management Board of Supporting Program for Development in Dong Hai district cooperates with ActionAid Vietnam.


Từ ngày 20-23/8/2019, Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Đông Hải phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) tổ chức khóa tập huấn về "Giáo dục với Phát triển Cộng đồng (Reflect)" tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tham gia khóa tập huấn có các hướng dẫn viên các lớp Reflect tại cộng đồng, cán bộ trung tâm học tập cộng đồng xã, trưởng các ấp, cán bộ Phòng giáo dục của 2 huyện Đông Hải, Kế Sách và cán bộ của Tổ chức AAV. Mục tiêu của khóa tập huấn là trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ trực quan về Giáo dục gắn với phát triển cộng đồng nhằm đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên nguồn để tổ chức thí điểm các lớp reflect ở các xã chương trình của 2 huyện Kế Sách và Đông Hải và nhân rộng ở các xã khác và nơi khác.